Een zo zelfstandig mogelijk leven leiden

Het Revalidatiefonds steunt projecten die gericht zijn op een toegankelijke samenleving, die zo goed als mogelijk is de beperkingen wegneemt die een lichamelijke handicap met zich mee kan brengen. Deze projecten kunnen zeer uiteenlopend zijn: van een gebarenwoordenboek voor kinderen tot de instroom van mensen een arbeidshandicap in bedrijven.