Revalidatietechnieken en –methodes ontwikkelen en stimuleren

Revalidatie ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.
De techniek ontwikkelt zich razendsnel en onderzoek leert ons veel. Onderzoek en nieuwe technieken maken het mogelijk dat mensen met een lichamelijke beperking sneller en/of effectiever kunnen revalideren of een zelfstandiger leven kunnen leiden. Het Revalidatiefonds stimuleert en financiert projecten die hieraan bijdragen.

 

Wij financieren innovaties die praktisch toepasbaar zijn voor onze doelgroep. Zo maken wij e-health toepassingen mogelijk, revalidatiegames en een blindengeleidestok met GPRS. Dergelijke projecten worden vooral uitgevoerd door revalidatiecentra en universitaire instellingen. Het Revalidatiefonds wil hierbij vooral katalysator zijn; nieuwe ontwikkelingen en toepassingen stimuleren. Dat betekent bijvoorbeeld dat een innovatief systeem voor een revalidatiecentrum wordt gefinancierd waarbij afspraken worden gemaakt t.a.v. het breder delen van de bevindingen.

Goed nieuws!

Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten bundelen hun krachten.
Vanaf nu zijn wij samen HandicapNL.

Lees welke droom wij willen waarmaken