Revalidatietechnieken en –methodes ontwikkelen en stimuleren

Revalidatie ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.
De techniek ontwikkelt zich razendsnel en onderzoek leert ons veel. Onderzoek en nieuwe technieken maken het mogelijk dat mensen met een lichamelijke beperking sneller en/of effectiever kunnen revalideren of een zelfstandiger leven kunnen leiden. Het Revalidatiefonds stimuleert en financiert projecten die hieraan bijdragen.

 

Wij financieren innovaties die praktisch toepasbaar zijn voor onze doelgroep. Zo maken wij e-health toepassingen mogelijk, revalidatiegames en een blindengeleidestok met GPRS. Dergelijke projecten worden vooral uitgevoerd door revalidatiecentra en universitaire instellingen. Het Revalidatiefonds wil hierbij vooral katalysator zijn; nieuwe ontwikkelingen en toepassingen stimuleren. Dat betekent bijvoorbeeld dat een innovatief systeem voor een revalidatiecentrum wordt gefinancierd waarbij afspraken worden gemaakt t.a.v. het breder delen van de bevindingen.

Voordat je weggaat…

Vaak wordt ons gevraagd: “Wat is de beste manier om te helpen?” Het antwoord is simpel: we hebben gepassioneerde mensen die zorgen dat Nederland toegankelijk wordt voor kinderen en volwassenen met een fysieke beperking. Dus rol je mouwen op, gebruik je social power en volg ons maandelijkse blog.