Onze richtlijnen

Wij dragen alleen bij aan initiatieven en projecten zonder winstoogmerk voor meerdere mensen met een fysieke beperking (kan in combinatie zijn met een andere beperkingen zoals autisme of meervoudige beperkingen). Dat zijn vaak projecten van verenigingen en stichtingen. Je kunt hier lezen welke richtlijnen en uitsluitingscriteria wij hanteren. Om een bijdrage in de financiering te krijgen, verwachten we dat je hieraan voldoet.  We onderscheiden twee typen projecten. 

1.

Projecten die een zo zelfstandig mogelijk leven stimuleren

Het Revalidatiefonds steunt projecten die gericht zijn op een toegankelijke samenleving, die zo goed als mogelijk is de beperkingen wegneemt die een lichamelijke handicap met zich mee kan brengen. Deze projecten kunnen zeer uiteenlopend zijn: van een gebarenwoordenboek voor kinderen tot de instroom van mensen een arbeidshandicap in bedrijven. 

2.

Onderzoeksprojecten

(Wetenschappelijk) onderzoek levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van effectieve revalidatietechnieken en –methoden. Het Revalidatiefonds steunt onderzoeksprojecten die zich hier op richten. De inzet van vernieuwende technieken (bijvoorbeeld serious games, e-health) heeft daarbij onze speciale aandacht. Wij vinden het belangrijk dat aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek gesteund worden door de relevante patiëntenvereniging(en) via een Sterrenscore.

 

Uitsluitingscriteria

We willen ook duidelijk zijn in  wat we niet steunen. Aanvragen die we niet in behandeling nemen zijn aanvragen voor:

  • Projecten die buiten het Koninkrijk der Nederlanden georganiseerd worden en plaatsvinden.
  • organisaties met een bestuur dat uit minder dan drie leden bestaat of niet onafhankelijk is.
  • Activiteiten die commercieel zijn of horen bij het reguliere takenpakket van zorginstellingen of overheid.
  • Kosten voor structurele exploitatie of niet-projectgebonden salaris of kantoorbenodigdheden.
  • De doelgroep ingediend door een derde partij.
  • Derden, vanuit een Vrienden Van-stichtingen, serviceclubs of substantieel fondsenwervende organisaties.
  • Kosten die al gemaakt zijn (financiering achteraf).

 

Verder bekijken we de volgende aanvragen extra kritisch:

  • Aanvragen van de overheid (of deels gefinancierd door hen) nemen we in behandeling als duidelijk wordt aangetoond dat het initiatief buiten de reguliere financieringsregels valt.
  • Aanvragen van organisaties die ruim over vrije financiële middelen beschikken.

Goed nieuws!

Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten bundelen hun krachten.
Vanaf nu zijn wij samen HandicapNL.

Lees welke droom wij willen waarmaken