Privacy

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de actievoerders en bezoekers van Fonds verstandelijk gehandicapten belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van actievoerders en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast heeft Fonds verstandelijk gehandicapten zich gecommitteerd aan alle gedragscodes van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) en het CBF-Keurmerk voor goede doelen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer iemand een actie aanmaakt op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl  of een donatie doet aan één van de acties, worden de gegevens vastgelegd. Fonds verstandelijk gehandicapten gebruikt deze gegevens om actievoerders en donateurs te informeren over projecten en producten van het fonds. Wij delen de gegevens niet met derden.

Verwijderen van acties en reacties
Als er een actie wordt aanmaakt of een reactie wordt geplaatst bij een van de actievoerders, behoudt Fonds verstandelijk gehandicapten zich het recht voor om de bijdrage van de site te verwijderen.

Andere websites
Op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl kunnen links staan naar andere websites. Fonds verstandelijk gehandicapten kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang van die partijen met de gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacy statement – indien aanwezig – van de website waarnaar wordt gelinkt.

Vragen
Heb je vragen over ons privacybeleid? Laat het ons vooral weten en neem contact met ons op.

Wijzigingen
Fonds verstandelijk gehandicapten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid.

 

Goed nieuws!

Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten bundelen hun krachten.
Vanaf nu zijn wij samen HandicapNL.

Lees welke droom wij willen waarmaken